Top

Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Operator CNC / Ogłoszenia o pracę  / Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie numer: 5632782, z dnia 2021-09-27

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Nr Ref.: Ogłoszenie nr:13/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

 

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, Gdańsk

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca przy przygotowywaniu dokumentów i stanowisk w ramach prac krajowych, unijnych i międzynarodowych zespołów i grup roboczych związanych z polityką przemysłową, harmonizacją technologii oraz rozwojem sektora kosmicznego w Polsce;
 • Udział w tworzeniu dokumentów związanych z opracowaniem i wdrożeniem Krajowego Programu Kosmicznego;
 • Udział w świadczeniu usług doradczych polskim podmiotom w zakresie udziału w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, KE, oraz innych instytucji międzynarodowych;
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych ze współpracą Polskiej Agencji Kosmicznej z zagranicznymi instytucjami sektora kosmicznego i narodowymi agencjami kosmicznymi oraz udział w przygotowywaniu planów kooperacji Agencji z tymi krajami, po konsultacjach z podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz ministerstwami i instytucjami administracji publicznej pełniącymi kluczową rolę w tym zakresie;
 • Udział w pracach gremiów polskich oraz międzynarodowych w celu prezentacji stanowiska Polski i Polskiej Agencji Kosmicznej związanego z przemysłową polityką kosmiczną, przedsiębiorczością branżową w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych, jak również w zakresie monitorowania udziału polskich podmiotów w programach międzynarodowych;
 • Udział w organizacji, we współpracy z właściwymi departamentami Agencji, przygotowywania od strony merytorycznej konferencji, seminariów, misji gospodarczych, udziału w targach i wystawach, wizyt gości zagranicznych i innych spotkań́ w obszarze współpracy z przemysłem, zwłaszcza z przedstawicielami sektora kosmicznego;
 • Współpraca przy opracowywaniu analiz i raportów oraz materiałów promocyjno-informacyjnych i prezentacji multimedialnych dotyczących sektora kosmicznego w Polsce i na świecie
 • Gromadzenie materiałów i informacji związanych z rozwojem sektora kosmicznego w Polsce;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych lub nauk humanistycznych
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe/staż pracy
 • wiedza o zarządzaniu projektami
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość europejskiej branży kosmicznej
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość dodatkowego języka obcego (roboczego Unii Europejskiej) w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się
 • znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1533, ze zmianami.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.);
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

Inżynier Projektu

Opis stanowiska: Opracowanie wymagań technicznych projektów, dobór komponentów, określenie parametrów projektowych Dobór rozwiązań...

Rockfin Sp. z o.o.


pomorskie / Małkowo k/Żukowa

Opublikowano: dzisiaj

Energy project engineer

Xella stands for innovative, safe and sustainable building and insulation materials and is a solution provider for energy-efficient, healthy and...

Xella Polska Sp. z o.o.


mazowieckie / Warszawa

Opublikowano: dzisiaj

Inżynier Projektu Automatyk

Zadania: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej (schematów elektrycznych, oprogramowania, opisów i specyfikacji technicznych) Współudział w...

NES Global Talent


warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Opublikowano: 2021-10-23

Project Engineer

Summary of Position Identifies, develops and delivers standard final (mechanical) assembly processes and technologies. Develop, document, and share...

Rockwell Automation Sp. z o.o.


śląskie / Katowice

Opublikowano: 2021-10-22