Top

Specjalista ds. Jakości Produktu

Operator CNC / Ogłoszenia o pracę  / Specjalista ds. Jakości Produktu

Firma Candellux Lighting Sp. z o.o., zajmująca się produkcją artykułów oświetleniowych, istniejąca na rynku od 2003 roku; poszukuje doświadczonego, posiadającego zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę z pożądanego zakresu, współpracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Jakości Produktu
Miejsce pracy: Wołomin
Zakres obowiązków:
 • Ocena zgodności produktów z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywach UE i normach z nimi zharmonizowanych, zapewniając zgodność oznakowania CE,w zakresie rozwoju systemów i procesów biznesowych realizowanych w Spółce :
  • podejmowanie działań w zakresie standaryzacji i klasyfikacji wg obowiązujących norm:
  • przeprowadzanie oceny zgodności zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r., z późniejszymi zmianami, o systemie oceny zgodności, z zastosowaniem dyrektyw nowego podejścia i norm z nimi zharmonizowanych
  • wystawianie deklaracji zgodności 
  • tworzenie kart towarowych w systemie ERP
  • parametryzowanie towarów, sporządzanie opisów technicznych i tworzenie kart katalogowych produktów, instrukcji oraz zaleceń montażowych i użytkowych
  • realizację obowiązków etykietowania energetycznego produktów w odniesieniu do postanowień Dyrektywy 2010/30/UE i aktualnych Rozporządzeń
  • prowadzenie wszystkich niezbędnych działań zmierzających do skutecznego uzyskiwania certyfikatów jakości i bezpieczeństwa dla  produktów stanowiących ofertę handlową przedsiębiorstwa w notyfikowanych jednostkach
  • ewidencjonowanie i archiwizowanie uzyskanych certyfikatów oraz sprawozdań  z badań certyfikacyjnych,
  • bieżąca kontrola zgodności z wymaganiami zasadniczymi wprowadzonych do obrotu produktów,
  • kontrola jakości towarów importowanych oraz z  własnej produkcji
  • reprezentacja przedsiębiorstwa wobec organów nadzoru rynku,
  • nadzór nad procesami produkcji i przemontowywań
  • tworzenie kart technologicznych,
  • tworzenie instrukcji produktowych,
  • realizacja obowiązków z zakresu ochrony środowiska,
Oczekiwania
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość ustawy Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r., z późniejszymi zmianami, o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz dyrektyw nowego podejścia i norm z nimi zharmonizowanych
 • Znajomość pojęć wymienionych w zakresie obowiązków.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o B&B lub inną uzgodnioną formę współpracy.
 • niezbędne narzędzia
 • realny wpływ na dynamikę rozwoju
 • przyjazną atmosferę
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Działając na podstawie Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Candellux Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żegańskiej 1, w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora”

Administratorem danych jest Candellux Lighting Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żegańskiej 1 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS: 0000156768. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem info.rodo@candellux.pl. Niezależnie od powyższego informuję, iż Candellux Lighting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.
Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Candellux Lighting Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Podobne oferty