Top

Praktyki studenckie w dziale drogowym lub sanitarnym (płatne)

Operator CNC / Ogłoszenia o pracę  / Praktyki studenckie w dziale drogowym lub sanitarnym (płatne)

W związku z prowadzonym projektem budowy A2 w okolicach Siedlec,

zapraszamy do współpracy studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunku budownictwo:

Praktyki studenckie w dziale drogowym lub sanitarnym (płatne)
przy budowie autostrady A2 odc. Gręzów-Swoboda
Miejsce pracy: Gręzów, k. Siedlec, ul. Budowlana 23
ZADANIA:
  • wsparcie kadry inżynierskiej w opracowywaniu dokumentacji technicznej oraz wszelkich zadaniach niezbędnych podczas prowadzenia kontraktu budowlanego;
  • zadania związane z postępem prac na projekcie;
  • pomoc w innych zadaniach administracyjnych.
OCZEKIWANIA:
  • absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów mile widziani na kierunku budownictwo drogowe lub inżynieria środowiska;
  • mile widziana wiedza i zainteresowanie obszarem drogowym lub sanitarnym;
  • otwartość na wiedzę oraz zdobywanie nowych doświadczeń;
  • umiejętność pracy w zespole.
OFERUJEMY:
  • możliwość rozwoju na jednym z największych kontraktów drogowych w Polsce;
  • nawiązanie współpracy w oparciu o umowę zlecenie z możliwością zatrudnienia po odbyciu praktyki/stażu na umowę o pracę;
  • wsparcie w budowie ścieżki kariery.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1 (05-500 Piaseczno). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@polaqua.pl lub w siedzibie firmy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Informujemy, że:

dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, spółkom kapitałowym Administratora wymienionym na stronie www.grupoacs.com mającym swoje siedziby w państwach Unii Europejskiej lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów i zgodnie z wytycznymi Administratora;
jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); podanie przez Pana/Pani danych wrażliwych, które nie mogą być przetwarzane przez Pracodawcę do celów rekrutacyjnych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe), skutkuje usunięciem aplikacji, a zatem uniemożliwi udział w rekrutacji - Pracodawca zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nieinformowania o tej czynności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w aktualnym procesie rekrutacji, którego dotyczy złożona przeze mnie aplikacja – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Podobne oferty