Top

Legalizator

Operator CNC / Ogłoszenia o pracę  / Legalizator
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 130887

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone do kontroli przyrządy pomiarowe spełniają wymagania. Praca w małej grupie, w przyjaznej atmosferze. Wykonywanie pomiarów, odczytów, obliczeń, dokumentowanie wyników, wystawianie dowodów sprawdzeń. W początkowym okresie praca pod nadzorem doświadczonego pracownika. Prowadzenie samochodu służbowego lub przejazdy pojazdami firm zewnętrznych, środkami komunikacji publicznej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i technicznych. Urząd nie w pełni przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. brak windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • wykonuje sprawdzenia przyrządów pomiarowych tj. termometry, liczniki energii elektrycznej,
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo o miarach,
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Prawo jazdy kat. B.

Podobne oferty

Specjalista ds. Pomiarów PEM

Opis zadań na stanowisku: Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska Wykonywanie pomiarów...

NetWorks


pomorskie / Gdańsk

Opublikowano: 2024-04-12

Specjalista ds. Pomiarów PEM

Opis zadań na stanowisku: Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska Wykonywanie pomiarów...

NetWorks


śląskie / Katowice

Opublikowano: 2024-04-12

Kontroler jakości

1. Obsługa sprzęyu kontrolno - pomiarowego.2. Obsługa komputera. 3. Wypełnianie dokumentacji kontrolno - pomiarowej oraz jakościowej. Wymagania...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


łódzkie / Łęczyca

Opublikowano: 2024-03-13

Kontroler jakości

1. Obsługa sprzęyu kontrolno - pomiarowego.2. Obsługa komputera. 3. Wypełnianie dokumentacji kontrolno - pomiarowej oraz jakościowej. Wymagania...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


łódzkie / Łęczyca

Opublikowano: 2024-03-12