Top

Legalizator

Operator CNC / Ogłoszenia o pracę  / Legalizator
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Bytom
Ogłoszenie o naborze Nr 130547

Warunki pracy


 • praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń
 • praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy służbowe)
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, konieczna sprawność fizyczna i manualna, praca wymaga wysiłku fizycznego (m.in.sprawdzanie wzorców masy w tym wzorców o masie 25 kg)
 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)
 • stres związany z obsługą klienta, odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji
 • 8-godzinny czas pracy

Zakres zadań

 • wykonuje czynności kontrolno-pomiarowe przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych
 • prowadzi bieżącą dokumentację techniczną, metrologiczną i kontrolno-nadzorczą
 • prowadzi sprawy administracyjno-biurowe, zapewnia obsługę kasową
 • wykonuje kontrole podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe
 • przyjmuje, rejestruje i rozlicza zlecenia klientów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera (m.in.pakiet Office-Word, Excel)
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość tematyki z zakresu pomiarów, metrologii
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar, ustawy Prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Podobne oferty

Pomiarowiec stolarki budowlanej okna i drzwi

wykonywanie pomiarów okien i drzwi Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B Wymagania inne:

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi


dolnośląskie / Łukaszów

Opublikowano: 2024-03-02

Seter

Zakres obowiązków: Kontrola parametrów oraz nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego; Odpowiedzialność za realizację wskaźnika TRP i...

Valeo


małopolskie / Skawina, k. Krakowa

Opublikowano: 2024-03-02

Kontroler jakości

1. Obsługa sprzęyu kontrolno - pomiarowego.2. Obsługa komputera. 3. Wypełnianie dokumentacji kontrolno - pomiarowej oraz jakościowej. Wymagania...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


łódzkie / Łęczyca

Opublikowano: 2024-03-02

Kontroler jakości

1. Obsługa sprzęyu kontrolno - pomiarowego.2. Obsługa komputera. 3. Wypełnianie dokumentacji kontrolno - pomiarowej oraz jakościowej. Wymagania...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy


łódzkie / Łęczyca

Opublikowano: 2024-03-01