Top

Kontroler ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Operator CNC / Ogłoszenia o pracę  / Kontroler ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Kontroler ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Sosnowiec
Numer referencyjny:
WZ/IBR/11/02/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz przygotowywanie związanej z nimi dokumentacji zgodnie z zasadami przeprowadzania kontroli oraz przeprowadzanie audytów SMS w celu weryfikacji stopnia wdrożenia obowiązujących procedur w poszczególnych komórkach/jednostkach organizacyjnych Spółki,
 • udział w tworzeniu oraz opracowywaniu raportów dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu spełnienia wymagań zawartych w przepisach prawnych,
 • nadzorowanie obsługi systemu do rejestracji informacji o zdarzeniach zaistniałych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Wypadki i Wydarzenia (WiW)) w celu zapewnienia aktualności i poprawności danych z zakresu zaistniałych zdarzeń na obszarze działania inspektoratu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • udział w tworzeniu Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Spółki oraz monitorowanie jego realizacji na terenie działania inspektoratu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i realizacji obowiązujących przepisów prawnych,
 • analizowanie oraz opiniowanie projektów dokumentów i aktów prawnych pod kątem zmian mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • monitorowanie zagrożeń w jednostkach organizacyjnych Spółki na obszarze działania inspektoratu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności automatyka, sterowanie ruchem kolejowym, transport, drogi kolejowe, budownictwo lub pokrewnej,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem lub ruchem kolejowym,
 • wiedza zawodowa w zakresie bezpieczeństwa kolejowego, ruchu kolejowego, eksploatacji, sterowania ruchem kolejowym, dróg kolejowych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • znajomość programów SEPE, WiW (Wypadki i Wydarzenia), ePOS,
 • samodzielność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

Dyżurny Operacyjny – Centrum Operacyjne

Wymagania: Wykształcenie co najmniej średnie techniczne lotnicze, preferowane wyższe techniczne Doświadczenie w zakresie planowania obsługi...

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.


mazowieckie / Warszawa

Opublikowano: 2023-03-28

Kontroler ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz przygotowywanie związanej z nimi...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A


śląskie / Sosnowiec

Opublikowano: 2023-03-23

Technik Utrzymania Ruchu z językiem polskim

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw bieżących, przeglądów, konserwacji i remontów Wykonywanie prac elektrycznych, mechanicznych i...

Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. Z o.o.


dolnośląskie / Jaszkowa Dolna, k. Kłodzka

Opublikowano: 2023-03-21

Dyżurny Operacyjny – Centrum Operacyjne

Wymagania: Wykształcenie co najmniej średnie techniczne lotnicze, preferowane wyższe techniczne Doświadczenie w zakresie planowania obsługi...

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.


mazowieckie / Warszawa

Opublikowano: 2023-02-26